YEŞİM GÖKALP / DİSKOGRAFİ

Albüm Hakkında :

Halk müziklerinin "tarım"la yakından ilişkisi vardır. Tüm toplumlarda bu ezgiler, kırsal alanda tarımsal üretimin değişik aşamalarında ve kır insanın yaşamında ki önemli dönüm noktalarında ortaya çıkmış, paylaşılmış, yayılmış ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.

Halk müziklerinin uluslararası alanda değer kazanması ise, genel kabul gören çok sesli kurallara göre düzenlenip icra edimelerine bağlıdır. Bu çok sesli çalışmalar, artık "yerel bir renk" olmaktan çıkıp "evrensel bir ses" halini alırlar. Dünya klasik müzik dağarı bu örneklerle doludur.

Türkiye'de Cumhuriyetle birlikte Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda Türk bestecileri uçsuz bucaksız Anadolu folklorüne yönelmişlerdir.

Sizlere sunduğumuz bu CD içeriğinde "Türk Beşleri"nden Ahmet Adnan Saygun'un dört bölümden oluşan Demet Süiti ile Muammer Sun'un Türkü-Şarkı-Köçekçe'si, kırsal kökenli halk müziklerinin keman-piyano ikilisi için evrensel biçime göre sunulmasının güzel örnekleridir. Saygun, Sun'un hocasıdır. İlginçtir ki, iki yapıt da 1955 yılında bestelenmiştir.

Ginastera'nın 1 No'lu Piyano Sonatı da, dünyanın çok farklı köşelerinden yerel müziklerin değişik biçemlerle sunulsa bile, ortak paydaları bulunduğunu sergileyen, Avrupa'da da sıkça seslendirilen bir örnektir.